تبلیغات
★۩قصــــــر ســــــرگرمی۩★ ★۩قصــــــر ســــــرگرمی۩★ - عَجایب ریاضــــــــی!
 

عَجایب ریاضــــــــی!

کاری از نویسنده زحمت کش: mohammad Reza موضوعات: سرگرمی،  مطالب جالب،  اطلاعات عمومی،  دیگر، 

 

به سلام.

 

من بخاطر درس هام زیاد نمی تونم به وبلاگ سر بزنم .

 

ببخشید اگر دیر به دیر به روز می شیم.

 

امروز اشاره ی خیلی کوچیکی به عجایب ریاضی کردم که البتّه خیلی کوچک ولی بامزه است.

 

اگه می خوای ببینی ادامه مطلب رو کلیک کن.

 

1 * 8 + 1 = 9
12 * 8 + 2 = 98
123 * 8 + 3 = 987
1234 * 8 + 4 = 9876
12345 * 8 + 5 = 98765
123456 * 8 + 6 = 987654
1234567 * 8 + 7 = 9876543
12345678 * 8 + 8 = 98765432
123456789 * 8 + 9 = 987654321

1 * 9 + 2 = 11
12 * 9 + 3 = 111
123 * 9 + 4 = 1111
1234 * 9 + 5 = 11111
12345 * 9 + 6 = 111111
123456 * 9 + 7 = 1111111
1234567 * 9 + 8 = 11111111
12345678 * 9 + 9 = 111111111
123456789 * 9 +10= 1111111111

9 * 9 + 7 = 88
98 * 9 + 6 = 888
987 * 9 + 5 = 8888
9876 * 9 + 4 = 88888
98765 * 9 + 3 = 888888
987654 * 9 + 2 = 8888888
9876543 * 9 + 1 = 88888888
98765432 * 9 + 0 = 888888888

1 * 1 = 1
11 * 11 = 121
111 * 111 = 12321
1111 * 1111 = 1234321
11111 * 11111 = 123454321
111111 * 111111 = 12345654321
1111111 * 1111111 = 1234567654321
11111111 * 11111111 = 123456787654321
111111111 * 111111111=12345678987654321

 

اینم حساب کنید.

1.      تاریخ ماه تولد* 10= X

2.      روز تولد + X = X

3.      Y * 2 = X

4.      X + 8 =X

5.      X * 5 = X

6.      (X + 4)* 10 =X

7.      X + 4 = X

8.      سن + X= X

9.      X – 444 =X

 

برچسب ها: ریاضی، عجایب ریاضی، بازی ریاضی،  

() نظرات